Trong Bản tin tháng 5/2019, RSM hân hạnh gửi đến quý đọc giả thông tin đáng chú ý về việc Doanh nghiệp sẽ không còn được gia hạn nộp thuế và hoàn thuế Giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư kể từ ngày 20/05/2019.

Ngoài ra, hướng dẫn về chính sách thuế khi bên bán thay đổi tên và con dấu doanh nghiệp; chính sách thuế Nhà thầu nước ngoài đối với hoạt động nhập khẩu phần mềm; và quy định về Văn phòng đại diện không được nhận thay khoản thanh toán cho Công ty mẹ tại Nước ngoài cũng được đề cập trong Bản tin này.

Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải xuống bản tin của chúng tôi.

Bản tiếng Anh

Bản tiếng Việt