Trong bản tin này, chúng tôi cập nhật một số văn bản dự thảo/ hướng dẫn gần đây của Cơ quan chức năng về:

  1. Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng
  2. Hướng dẫn về thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quà tặng theo chương trình khuyến mãi
  3. Hướng dẫn về miễn thuế Nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu tại chỗ
  4. Hướng dẫn về việc hưởng ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp theo địa bàn
  5. Hướng dẫn về điều kiện ghi nhận chi phí được trừ khi mua hàng trực tuyến

 

Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải xuống bản tin của chúng tôi.

Bản tiếng Anh

Bản tiếng Việt