RSM Việt Nam cập nhật một số hướng dẫn gần đây của Cơ quan chức năng về:

  • Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật chuyển giao công nghệ
  • Dự thảo Nghị định lần thứ 4 quy định về hóa đơn điện tử

Để biết thêm chi tiết: Tải bản tin tại đây

Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn muốn thảo luận bất kỳ khía cạnh nào của quy định mới này.

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với RSM hoặc một trong những chuyên gia trong phần liên hệ.