Sự khó phân biệt giữa thay đổi trong chính sách kế toán và thay đổi trong ước tính kế toán, đặc biệt khi sự thay đổi này liên quan đến thay đổi trong phương pháp đo lường. Việc phân biệt này rất quan trọng vì những thay đổi trong ước tính kế toán thường ảnh hưởng đến lãi hoặc lỗ của đơn vị nhưng những thay đổi trong chính sách kế toán thường không ảnh hưởng.

ĐỌC BẢN TIN TẠI ĐÂY (TIẾNG ANH)

ĐỌC BẢN TIN TẠI ĐÂY (TIẾNG VIỆT)