Trước việc cơ quan thuế ngày càng chú trọng công tác thu thuế, doanh nghiệp cần chuẩn bị tốt nhất cho các cuộc thanh tra được dự báo sẽ gia tăng trong thời gian tới.​

ĐỌC THÊM TẠI ĐÂY