Bản tin của chúng tôi đề cập các nội dung trong Chuẩn mực IAS 01 - trình bày báo cáo tài chính (BCTC) theo chuẩn mực kế toán quốc tế, để quý doanh nghiệp nắm bắt được những yêu cầu chung nhất khi lập BCTC theo chuẩn mực kế toán quốc tế.

Vui lòng theo đường dẫn bên dưới để tải bản tin của chúng tôi.

ĐỌC BẢN TIN TẠI ĐÂY