Theo ông Lê Khánh Lâm, Chủ tịch RSM Việt Nam và Phó Chủ tịch câu lạc bộ Giám đốc tài chính CFO Việt Nam, các doanh nghiệp trong và ngoài nước hiện đang phải đối mặt với 5 vấn đề lớn về thuế​.

ĐỌC THÊM TẠI ĐÂY