Cách tốt nhất để đạt tối đa giá trị từ một thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) là bắt đầu với việc lên kế hoạch quản lý cả vòng đời giao dịch.

ĐỌC THÊM TẠI ĐÂY