Đặng Thị Hồng Loan
Phó Tổng Giám đốc - Dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo

Bà Loan đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán kiểm toán. Bà đã trực tiếp tham gia kiểm toán nhiều doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực ngành nghề tại Việt Nam, đặc biệt là các tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài, các tổng công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Bà Loan đã tham gia vào nhiều khóa đào tạo chuyên ngành trong và ngoài nước về các lĩnh vực như luật, tài chính, kế toán và kiểm toán.