Lê Khánh Lâm
Phó Tổng Giám đốc - Điều hành Dịch vụ Thuế và Tư vấn

Ông Lâm có gần 30 năm kinh nghiệm làm việc với các tập đoàn đa quốc gia và khách hàng Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Ông Lâm chuyên cung cấp các dịch vụ về tuân thủ Giá chuyển nhượng (“TP”), đầu tư trong nước, tư vấn M&A, tư vấn thuế địa phương, xem xét tùy chỉnh thuế và các vấn đề tuân thủ khác liên quan đến đầu tư trong nước.

Trước khi gia nhập RSM Việt Nam (18 năm), Lâm đã làm việc một trong Big4 tại Việt Nam, Malaysia và Úc trong 11 năm, tư vấn cho nhiều công ty đa quốc gia về tuân thủ TP, cơ cấu đầu tư, chiến lược gia nhập, quy định đầu tư nước ngoài, quốc tế và lập kế hoạch thuế và tuân thủ thuế địa phương.

Lâm hiện là Phó Tổng Giám đốc điều hành dịch vụ thuế và tư vấn RSM Việt Nam, chuyên cung cấp dịch vụ tuân thủ, thuế địa phương và tuân thủ hải quan, dịch vụ thuê ngoài và tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Ông Lâm đại diện cho nhiều công ty khác nhau làm việc với các cơ quan thuế và các cơ quan hữu quan trong các vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài và chính sách thuế.

Lâm đang là giảng viên môn Kế toán, Thuế, Quản lý rủi ro và Kinh doanh cùng các môn học liên quan khác cho ACCA (F6), CPA Australia, VTCA, VACPA và Đại học Bolton.