Lê Xuân Mão
Phó Tổng Giám đốc - Dịch vụ Thuế doanh nghiệp

Ông Mão có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn luật và thuế tại Việt Nam. Trước khi gia nhập RSM Việt Nam, ông đã từng làm việc cho một tập đoàn kiểm toán hàng đầu thế giới (Big4), từng là trưởng phòng thuế của một nền tảng đa dịch vụ theo yêu cầu Unicorn và công nghệ thanh toán kỹ thuật số có trụ sở tại Singapore.

Ông từng tham gia vào các hoạt động tư vấn thuế toàn diện và các dự án tái cơ cấu thuế cho các tập đoàn đa quốc gia và các tổng công ty lớn trong nước thuộc nhiều ngành khác nhau bao gồm sản xuất, FMCG, v.v.

Ông Mão đã tích cực tham gia với tư cách là thành viên chính trong việc đề xuất các dịch vụ thuế gồm thẩm định, tư vấn lập kế hoạch thuế; soát xét thuế doanh nghiệp; hỗ trợ tư vấn và tuân thủ thuế.

Ông cũng tham gia thực hiện các thương vụ liên quan đến các cơ quan hữu quan tại Việt Nam. Ông đã đại diện cho nhiều khách hàng tiến hành thương thảo với các cơ quan chức năng nhằm giải quyết những vấn đề về thuế thuộc cấp địa phương và quốc gia.