Lục Thị Vân
Phó Tổng Giám đốc - Dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo

Bà Vân đã có hơn 10 năm là Kiểm toán viên cao cấp trong một công ty kiểm toán lớn hàng đầu của Bộ Tài chính trước khi gia nhập đội ngũ Ban Điều hành RSM. Bà trực tiếp tham gia kiểm toán nhiều doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam, đặt biệt là các Tổng công ty, công ty cổ phần, công ty niêm yết chứng khoán. Bà Vân đã tham gia vào nhiều khóa đào tạo chuyên ngành trong và ngoài nước về các lĩnh vực như luật, tài chính, kế toán và kiểm toán.

Với 3 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp và 27 năm kinh nghiệm kiểm toán cho hàng trăm doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, Bà Vân được chỉ định là quản lý cao cấp các nhóm kiểm toán phục vụ khách hàng.