Phan Thị Kim Ngân
Phó Tổng Giám đốc - Dịch vụ Con người & Tổ chức

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, Bà Ngân từng tham gia tư vấn và tuân thủ liên quan đến đầu tư  tại Việt Nam, tư vấn thuế và hiệp định thuế cho các khách hàng thuộc tập đoàn đa quốc gia thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề.

Bà Ngân từng phụ trách các dịch vụ tư vấn công tác nhân sự, tuyển dụng, tư vấn lập kế hoạch thuế, soát xét thuế và tuân thủ lao động phục vụ cho mục đích quản lý rủi ro tuân thủ của các khách hàng, cũng như cho mục đích mua bán sáp nhập của một số doanh nghiệp tại Việt Nam.

Bà Ngân hiện là hội viên của Hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA), tham gia công tác đào tạo nghiệp vụ nội bộ cũng như trình bày tại các khóa cập nhật về luật thuế và lao động cho các khách hàng thường xuyên của RSM.

Với mong muốn xây dựng mối quan hệ vững mạnh với khách hàng trên cơ sở thấu hiểu và trợ giúp khách hàng thành công cũng như với những kinh nghiệm thực tiễn đạt được qua nhiều năm  trong lĩnh vực tư vấn, soát xét thuế và nhân sự, Bà Ngân sẽ mang đến các dịch vụ giá trị cộng thêm cho quý khách hàng.