Ана Стоиљковиќ Нацевска
Контролор и надзорник во сметководство

Ана Стоиљковиќ Нацевска
Job title
Контролор и надзорник во сметководство

Дел од тимот на РСМ во секторот Сметководство и даноци. Ана е овластен сметководител со повеќе од 15 години искуство во сметководство и финансиско известување. Магистер по економски науки од областа на Претприемништво.  Искуство со учество и водење на проекти, автоматизација на процеси со цел унапредување на работењето во насока на ефикасност и ефективност. Одговорна за планирање и спроведување на сметководствена работа, дефинира специфики на книжење, врши мониторинг и контрола на книжења. Активно ги користи деловните програми SAP, NetSuite, Odoo.