Билјана Јованоски
Соработник во сектор Ревизија

Соработник во секторот ревизија во Друштвото за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје (член на RSM International). Има тригодишно работно искуство од областа на ревизија на финансиски извештаи на компании од приватен и јавен сектор, вклучувајќи и верификација на трошоци на проекти од невладиниот сектор; како и 7 години во областа на сметководство на производствени компании и невладини организации.