Бисерка Антоновска

Повеќе од 4 години работно искуство во администрација и сметководство.