Бисерка Антоновска
Асистент во Сметководство


Канцеларија : Главна канцеларија
Biography

Повеќе од 4 години работно искуство во администрација и сметководство.