Даринка Јовановска
Асистент за сметководство


Канцеларија : Главна канцеларија
Biography

1 година работно искуство во областа на сметководство.