Елена Чакалар

Елена Чакалар
Job title
Соработник во сектор Ревизија

Магистрант при Универзитетот Св. Климент Охридски – Битола на оддел Сметководство, финансии и ревизија.

Дел од тимот на РСМ Македонија 2 години, со работно искуство во областа на ревизија на финансиски извештаи на јавни и приватни компании, компании од сектор енергетика, невладини организации и ревизија на Банки.