Ивана Коцевска

Ивана Коцевска
Job title
Постар соработник во ИТ и Процесирање на податоци

Постар соработник во ИТ и Процесирање на податоци во Друштво за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје (член на RSM International) со повеќе од 5 годишно искуство во областа на ревизија и сметководство. Професионалното искуство и е во пресметка на плата и обработка на податоци, подготовка на извештаи и проверки на плата, ревизија на финансиските извештаи на приватни компании, сметководство и даночно советување.