Ивана Коцевска
Постар соработник во ИТ и Процесирање на податоци


Biography

Ивана Коцевска е Постар соработник во ИТ и Процесирање на податоци во Друштво за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје (член на RSM International) со повеќе од 5 годишно искуство во областа на ревизија и сметководство. Професионалното искуство и е во пресметка на плата и обработка на податоци, подготовка на извештаи и проверки на плата, ревизија на финансиските извештаи на приватни компании, сметководство и даночно советување.

Events

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот ноември – декември 2020 година

Податоци за плата и надоместоци од работен однос Податоци за пресметка на плата во 2020 година Податоци за пресметка на плата во 2020 година Просечна плата по работник ...