Јана Ристоска
ЕРП Консултант

Консултант за имплементација на ERP системи. Таа е магистар на науки со докажано искуство во полето на финансии. Таа има над 15 години работно искуство во банкарскиот сектор, продажба и маркетинг, финансии и сметководство, ревизија, даночен консалтинг, подготовка на завршни сметки и финансиско известување, подготовка на обработка на плати итн. Во последните три години работи со акцент во спроведување, тестирање и имплементација на ИТ системи. Во моментов работи на проект за развој на систем за управување со човечки ресурси и пресметка на плати и на Odoo ERP софтверот како одговорно лице за имплементација на проектите.