Љубица Евтимовска Костовска, ОР

Повеќе од 10 години работно искуство во областа на ревизија на приватни и државни претрпријатија.