Маја Арсеска
Контролор и надзорник во ревизија

Маја Арсеска
Job title
Контролор и надзорник во ревизија

Маја Арсеска е Контролор и надзорник во ревизија и е дел од тимот на РСМ Македонија од 2022 година. Taa е дипломиран економист на Економскиот факултет на УКИМ во Скопје и член на ACCA. Таа има повеќе од 13 години професионално работно искуство во следните полиња: сметководство, финансиско известување и финансиска анализа, корпоративно кредитирање (во банкарски сектор) и даночно советување.