Марта Хаџиевска
Соработник во ревизија

Biography

          

Events

Влијанието на ERP системите врз бизнисот и продуктивноста на вработените

Во денешниот современ деловен свет, секое претпријатие што се обидува да остане во чекор со времето, во своето работење има применето некаков облик на ERP информациски системи за да може да ...