Мартина Ѓуриќ
Постар соработник во сметководство

Дел од тимот на РСМ Македонија  ( член на „RSM International“ ), на работна позиција Постар Соработник повеќе од 2 години во сектор сметководство. Професионалното искуство на Мартина се базира на сметководство на приватни претпријатија со различни дејности: трговија на големо, малопродажба, производство и услужни дејности; даночен консалтинг и изготвување на годишни завршни сметки. Програми кои ги користи во деловното работење се: Pantheon, Helix и SAP.