Мила Богатинова
Соработник во сектор сметководство

Мила Богатинова
Job title
Соработник во сектор сметководство

Дел од тимот на РСМ Македонија повеќе од 1 година во секторот Сметководство и даноци, на работна позиција Соработник во сметководство. Таа ги врши сите оперативни работи поврзани со спроведување на сметководството - книжење, изработка на обрасци и доставување на истите до соодветните надлежни институции, организација на технички работи, врши проверки и е одговорна за општа комуникација со клиентот, како и други задачи зададени од надредените лица. Секојдневно ги користи програмите Helix, Pantheon, Odoo i SAP, при соработка со клиенти од различни дејности: услужни, малопродажба, градежништво и трговија со електрична енергија.