Мила Костова
Соработник во сектор за ИТ и обработка на податоци

Мила Костова
Job title
Соработник во сектор за ИТ и обработка на податоци

Соработник во сектор за ИТ и обработка на податоци во РСМ ИТ Македонија, дел од друштво за ревизија РСМ Македонија (член на RSM International). Мила е дел од компанија повеќе од 1 година и има стекнато професионално искуство во пресметка на плати, сметководство и ревизија на плати и ревизија на ИТ системи.