Петар Силјановски
Постар соработник во сметководство

Постар соработник во сметководство во Друштво за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје (член на RSM International) со повеќе од 3 годишно искуство во областа на сметководство, даноци и процени од различни области. Професионалното искуство му е во сметководство, даночен консалтинг и процени на подвижен, недвижен имот и машини и опрема. Петар е компетентен за сметководство и даноци, и активно ги користи деловните програми: Helix, Pantheon, Odoo при соработка со клиенти од различни дејности: услужни, големопродажба и малопродажба.