Македонија
Languages

Languages

Ружица Симовска
Асистент во Сметководство

Biography

2 години работно искуство во Сметководство.