Ружица Симовска
Специјалист за сметководство

Biography

Повеќе од 4 години работно искуство во сметководство.