Biography

Повеќе од 7 години работно искуство во сектор ИТ и Процесирање на податоци.