Стефан Живковски

Овластен сметководител кој работи како Контролор и надзорник во сметководство во РСМ Македонија.
Стефан е вработен повеќе од 5 години во РСМ Македонија и како резултат на искуството од областа на сметководство и даночен консалтинг одговорен е за планирање и спроведување на сметководствена работа, 
дефинира специфики на книжење, врши мониторинг и контрола на книжења со цел да обезбеди висок квалитет на задачите.
Стефан активно ги користи следниве деловни програми: Pantheon, Odoo и Helix.