RSM Việt Nam đã tổ chức Cuộc họp Chiến lược thường niên vào ngày 7 và ngày 8 tháng 7 vừa qua dưới hình thức kết hợp trực tuyến và hội nghị trực tiếp, với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi và sáng tạo thông qua các đề xuất chiến lược trong năm tài chính 2022-2023 và xa hơn là đến năm 2030.

Chuyển đổi là một phần không thể thiếu trong tiến trình phát triển của mọi công ty. Hơn nữa, việc chuyển đổi phải được thực hiện thống nhất và đồng thời ở mọi phương diện để đảm bảo được sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Do đó, chủ đề của Cuộc họp Chiến lược của RSM Việt Nam năm 2022-2023 là “Cùng nhau chuyển đổi cho Tầm nhìn 2030”, khuyến khích tất cả nhân viên của RSM ở mọi vị trí cùng cộng tác để hướng đến những đổi mới. Mọi sự hợp tác và đóng góp của toàn thể nhân viên cùng đội ngũ lãnh đạo đều góp phần quan trọng tạo nên thành công và đánh dấu những cột mốc của RSM.

Trong cuộc họp, Ban lãnh đạo và đội ngũ quản lý của RSM Việt Nam từ cả ba văn phòng đã trao đổi và phân tích về ngành dựa trên những so sánh tổng quan và chi tiết về doanh thu, mức tăng trưởng, quy mô và thị phần trong những năm gần đây giữa Công ty và các doanh nghiệp cùng ngành. Ngành kiểm toán và tư vấn đang liên tục thay đổi và phát triển, do đó RSM cần phải thay đổi và phát triển không ngừng. “Vẫn còn rất nhiều lĩnh vực và cơ hội tiềm năng để RSM phát triển hơn nữa và đạt được những mục tiêu đầy tham vọng của mình, với điều kiện đội ngũ lãnh đạo và toàn thể nhân viên phải cùng nhau chuyển đổi”, ông Lê Khánh Lâm, Chủ tịch RSM Việt Nam khẳng định.

Bên cạnh việc đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và định hướng được những vấn đề trước mắt, Ban lãnh đạo RSM Việt Nam cũng nhấn mạnh và cam kết rằng Công ty sẽ chú trọng vào việc chuyển đổi các khía cạnh quan trọng như Con người, mở rộng Dịch vụ mới và Vị thế trên thị trường, đồng thời tập trung áp dụng chuyển đổi số và những ý tưởng đổi mới. Điều này về lâu dài sẽ cho phép nhân viên đảm bảo được sự phát triển kinh doanh, có được lợi thế cạnh tranh và mang đến khách hàng chất lượng dịch vụ cao nhất, từ đó củng cố vị thế của RSM tại thị trường Việt Nam.

Cuộc họp mang ý nghĩa quan trọng nhằm đưa ra các chiến lược và chuẩn bị cho các hoạt động sắp tới của RSM Việt Nam để nâng cao vị thế và tốc độ tăng trưởng của công ty ngày một mạnh mẽ trong những năm sắp tới.