Nguyễn Thành Lâm
Phó Tổng Giám đốc - Điều hành văn phòng Hà Nội

Với 8 năm làm việc tại Công ty Kiểm toán Big4 Việt Nam, Ông Lâm có được nhiều nghiệm chuyên môn sâu rộng trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế toán, dịch vụ tư vấn tài chính và đào tạo trước khi gia nhập đội ngũ Ban Điều hành của RSM Việt Nam, Ông Lâm cũng đang hoàn tất khóa học CPA Australia của mình tại Úc.

Ông Thành Lâm đã tham gia kiểm toán, tư vấn và cung cấp dịch vụ giải pháp kinh doanh cho một số tổng công ty nhà nước, các tập đoàn đa quốc gia và các dự án quốc tế.

Là một người chuyên nghiệp, năng động, Ông Thành Lâm đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của các chuẩn mực kiểm toán tại Việt Nam. Ông là chuyên gia chính trong một dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ để xây dựng các tài liệu tiêu chuẩn kiểm toán phù hợp với tiêu chuẩn kiếm toán mới nhất của quốc tế.

Ông Thành Lâm đã cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các tập đoàn lớn như Mobiphone, Công ty TNHH Pentax Việt Nam, Pacific Airlines (PA), Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Mai Linh. Ông Thành Lâm đã có kinh nghiệm chuyên sâu trong chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) từ năm 1999 khi ông đã cung cấp dịch vụ kiểm toán cho một tập đoàn lớn tại Việt Nam vay tiền từ Ngân hàng Thế giới. Những công ty được yêu cầu chuẩn bị báo cáo tài chính theo quy định của chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS).