Netherlands
Talen

Talen

Applicatie Audits en IT General Controls Audits

Uw onderneming maakt gebruik van IT-systemen. Deze applicaties zorgen door middel van procesondersteuning voor een goede werking van uw organisatie en zijn daardoor van het grootste belang. Om de goede werking van deze kritische applicaties, zoals uw administratief of logistiek pakket, uw factuurverwerkingssysteem of uw e-mailsysteem te garanderen, beoordelen wij de controls in deze applicaties.

De applicatie-controls zijn de knoppen waarmee u uw applicatie goed kunt inrichten en beheren, zodat sprake is van een betrouwbare en veilige omgeving. Belangrijke controls zijn bijvoorbeeld het afdwingen van functiescheiding, het bewaken van de toegang tot programma’s en gegevens en de bewaking van de integriteit van de data.

Applicatie-controls zijn ingebouwd in de software, maar moeten worden ingesteld en beheerd wil sprake zijn van een goede werking. Wij beoordelen de kwaliteit van deze controls en kijken of zaken efficiënter of betrouwbaarder kunnen worden ingericht.

Ook beoordelen we of sprake is van foutieve of riskante instellingen, waardoor risico’s worden gelopen. Applicatie-controls horen afgestemd te zijn op de business risks en dienen een efficiënte bedrijfsvoering te bevorderen. Onze audit vormt daarin een belangrijk toetsingselement. Applicatie-controls zijn in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de ICT-beheersomgeving, de zogenoemde IT General Controls. De kwaliteit van deze omgeving is belangrijk omdat alle processen ervan afhankelijk zijn. Voor de ICT-beheersomgeving beschikken wij over een dedicated tooling om de kwaliteit en robuustheid (hardening, omgang useraccounts, inrichtin OS) bij voortduring te meten en te vertalen in mangementrelevante informatie.