Ondersteuning bij het succesvol aan- of verkopen van een bedrijf

Verkoopt u uw bedrijf of wilt u een ander bedrijf kopen? Voor een succesvolle transactie is het cruciaal om de financiële situatie van het te (ver)kopen bedrijf goed in beeld te hebben. Als verkoper wilt u uw onderneming zo goed mogelijk op de markt zetten, en als koper wilt u zeker weten dat de cijfers en informatie correct zijn. Een due-diligence-onderzoek brengt dit in beeld en geeft daarmee cruciale input voor een succesvolle deal waar beide partijen tevreden mee zijn. RSM voert due-diligence-opdrachten uit voor klanten in het (middelgrote) MKB.

Vendor due diligence: verkoop uw bedrijf zo goed mogelijk

Wilt u uw bedrijf verkopen, dan kan RSM een onafhankelijk vendor due-diligence-onderzoek voor u uitvoeren. We zoeken grondig uit waar eventuele issues kunnen ontstaan, zodat u die tijdig kunt pareren en het geen showstoppers in het onderhandelingsproces worden. Ook helpen we u om het werkkapitaal, dat niet vergoed wordt in de transactie, goed te managen.

Op basis van de goedgekeurde jaarrekening, managementinformatie, gesprekken over de onderneming en diepgaande analyses van de geldstromen, schrijven wij een due-diligence-rapport waarin we de waarde van uw onderneming onderbouwen. Daarmee kunt u als verkoper een goed, cijfermatig onderbouwd verhaal over uw onderneming overleggen aan potentiële kopers en uw bedrijf zo goed mogelijk verkopen.

Buy-side due diligence: voorkom verrassingen bij de aankoop van een bedrijf

Als u een overname voorbereidt, is een due-diligence-onderzoek zeer waardevol. Het geeft u de zekerheid dat de verkopende partij zijn bedrijf niet mooier voorstelt dan het is.

Bij dit due-diligence onderzoek analyseren we naast de financiële prestaties en financiële posities optioneel eveneens de fiscaliteit van de onderneming en de risico’s op het gebied van pensioenen. Het rapport dat dit onderzoek u oplevert, brengt de juiste financiële cijfers en alle potentiële risico’s en kansen van de deal in kaart. Dat voorkomt onaangename verrassingen en het stelt u in staat een zo gunstig mogelijke prijs te bedingen.

Waarom kiest u voor de due-diligence-specialisten van RSM?

Tijd en middelen zijn schaars bij een transactie. De specialisten van RSM helpen snel inzicht te geven in de belangrijkste risico’s en kansen voor de transactie en houden de klant te allen tijde geïnformeerd. Door jarenlange ervaring zijn onze due-diligence-specialisten bekend met vele typen bedrijven. Denk daarbij aan familiebedrijven, private equity, bedrijven in de maakindustrie, retail en consumergoods, zakelijke dienstverlening, technologie, media en telecom en transport en logistiek.  Ze weten waar de focus op dient te liggen en kunnen dit verwerken in begrijpelijke rapportages.  

Wilt u goed geïnformeerd aan de onderhandelingstafel zitten? 

Om een deal te laten slagen, moeten de verkoper én de koper het gevoel hebben dat zij krijgen wat ze verwachten, waarvoor er wordt betaald. Ons due-diligence-onderzoek levert voor beide partijen betrouwbare cijfers op, die tot succesvolle onderhandelingen leiden. 

Wilt u meer weten over due-diligence-onderzoeken? Neem dan contact op met ons. 

De specialisten van RSM helpen snel inzicht te geven in de belangrijkste risico’s en kansen voor de transactie. Graag delen wij met u een aantal opdrachten waar RSM de rol als financieel adviseur heeft volbracht:

Deals Due Diligence 2023