Is uw onderneming onderdeel van een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf? Dan bent u in de meeste gevallen verplicht om jaarlijks een Sarbanes-Oxley-controle uit te voeren. Bij deze zogenaamde SOx-controle wordt de opzet van het raamwerk (Internal Control Framework of Reporting) beoordeeld, en de werking van de interne controlemaatregelen binnen uw bedrijf vastgesteld. RSM kan u op twee manieren helpen bij deze SOx-controles: als controlerend accountant en als adviseur.

RSM als controlerend accountant voor SOx-controles

RSM voert regelmatig SOx-controles uit voor Amerikaanse bedrijven of bedrijfsonderdelen daarvan. Voor deze bedrijven is het in de meeste situaties verplicht dat een externe accountant de controle uitvoert. Uw bedrijfsonderdeel maakt zelf een opzet van het raamwerk en toetst periodiek de werking hiervan. RSM controleert dit proces en geeft daarvan een getekende verklaring af. Worden er eventuele afwijkingen ontdekt, dan stellen we de groepsaccountant van onze bevindingen op de hoogte.

Voor deze controle is een gedegen kennis en ervaring nodig van de Amerikaanse regelgeving. Vanwege ons uitgebreide internationale netwerk wordt RSM regelmatig als externe auditor voor SOx-controles ingezet.

RSM als SOx-adviseur bij implementatie en testen

U kunt onze hulp ook op een andere manier inschakelen om aan uw SOx-verplichtingen te voldoen. Wij treden namelijk ook vaak op als adviseur bij het implementeren van het raamwerk, en helpen het management bij het testen daarvan. In het SOx-proces is het voor de controlerend accountant belangrijk dat u een gedegen risico-analyse heeft en zelf goed de werking van het raamwerk test. RSM kan u helpen bij het vormgeven van deze zelftoets en het daadwerkelijk testen van het controleraamwerk. Een andere accountant doet in dat geval de SOx-controle (in verband met de onafhankelijkheidsregels kan dit niet worden gecombineerd).

Meer informatie over bijzondere onderzoeken?

Is uw bedrijf onderdeel van een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf en wilt u een SOx-controle laten uitvoeren? Of wilt u advies over de implementatie en toetsing van het raamwerk? Neem dan contact met ons op. 

Neem voor meer informatie contact op met:

Heeft u een vraag? Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.