Financiële informatie en interne beheersing zijn essentieel voor uw bedrijfsvoering. Ze vormen het fundament van uw onderneming en stellen u in staat om richting te bepalen. Wat dat betreft bieden cijfers niet alleen inzicht maar ook uitzicht. Bijvoorbeeld om plannen te maken, strategie te bepalen of beslissingen te onderbouwen.

Bij RSM kunt u terecht voor accountancy in de breedste zin van het woord. Onze accountants verrassen graag op een positieve manier. Door te anticiperen en met u mee te denken. Door oplossingen aan te dragen, ook voor problemen die u nog niet hebt onderkend. Wij zetten daarvoor al onze kennis in op de meest uiteenlopende gebieden. Bij het samenstellen, beoordelen en controleren van de jaarrekening beperken wij ons niet tot uw administratie, maar zorgen wij ervoor dat wij uw onderneming leren kennen waardoor wij in staat zijn om u op kansen en risico’s te wijzen.

In nagenoeg alle organisaties spelen ICT en data een steeds grotere rol. Dat brengt prachtige kansen voor een betere bedrijfsvoering met zich mee, maar ook meer risico’s als cybercriminaliteit en datalekken. Onze afdeling IT Audit helpt u graag bij het inventariseren van kwetsbaarheden, optimaliseren van de kansen en het minimaliseren van de risico’s die uw IT-systemen met zich meebrengen. Bekijk de RSM IT Audit diensten.  

Naast accountant en adviseur zijn wij ook uw sparringpartner en klankbord. Tegelijkertijd hebben wij oog voor uw administratieve organisatie en interne beheersing, bedrijfseconomische kwesties en fiscale vraagstukken.

Dankzij onze werkwijze heeft u een constante focus op uw organisatie en kunt u doen waar u goed in bent: ondernemen. Wilt u meer informatie over de dienstverlening van RSM? We vertellen het u graag.

Neem voor meer informatie contact op met: