RSM biedt uw bedrijf begeleiding bij aan- en verkooptransacties en fusies in alle fiscale aspecten. Zo ook op het gebied van de vennootschapsbelasting. Onze adviseurs zijn onderdeel van het team dat uw bedrijf begeleidt bij de transactie.

Goed geïnformeerd voordat u een aankoop of fusie doet

Bij een aankoop of fusie is het van belang om precies te weten wat u in huis haalt. Zowel wat betreft de huidige positie van het bedrijf, als ook van eventueel uitstaande vorderingen vanuit de belastingdienst of problemen in het verleden.

De experts van RSM zoeken het voor u uit. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent en kunt u weloverwogen uw beslissingen nemen in het belang van uw bedrijf. Wij brengen met ons team de afgelopen jaren in kaart op meestal de volgende onderwerpen:

  • Loonbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Btw
  • Transfer pricing

Wij doen ons onderzoek aan de hand van de documentatie, aangiftes uit het verleden en interviews met het bedrijf van uw keuze.  Op basis van onze rapportage krijgt u een goed beeld van de financiële en fiscale gezondheid van het bedrijf(sonderdeel) dat u op het oog heeft. Wij adviseren u ook over de inhoud van de koop- of fusieovereenkomst en benoemen eventuele fiscale risico’s die wij hebben waargenomen. Zo bent u optimaal voorbereid op de transactie en de onderhandelingen.

Onze rol bij een verkooptransactie

Wilt u (een deel van) uw bedrijf verkopen, dan is het van belang om transparant te zijn bij de onderhandelingen om uw eigen onderhandelingspositie te versterken. Uw RSM-belastingadviseur helpt u graag bij het overzichtelijk in kaart brengen van de eigen fiscale positie ten aanzien van de jaarstukken en vennootschapsbelasting in de afgelopen jaren. Ook kunnen wij voor u een Vendor Due Dilligence of Vendor Assist rapport opstellen. Dat geeft u (en uw kopers) meer inzicht in uw financiële positie. Deze rapportages staan niet op zichzelf. Vanzelfsprekend geven we u daarbij advies dat uw onderhandelingspositie kan verstevigen.

Meer informatie?

Wilt u fiscaal advies over een beoogde aan- of verkooptransactie of fusie? Wij begeleiden u graag bij alle fiscale aspecten van de transactie. Neem dan contact op met ons.