Wanneer u zakendoet in Nederland, maar ook daarbuiten, dan bent u in beginsel in alle landen waarin u actief bent onder andere belastingplichtig voor winst- en vennootschapsbelasting. Elke land heeft zijn eigen wet- en regelgeving dat betekent dat u in elk land een gedegen fiscale structuur moet opzetten waarin elk land zijn ‘fair share” krijgt toebedeeld over de bedrijfsresultaten. De belastingadviseurs van RSM kunnen u in al deze landen helpen bij internationale advisering en transfer pricing, dankzij ons wereldwijde netwerk.

Vanuit Nederland internationaal winstbelasting afdragen

Onze dienstverlening onderscheidt zich, dankzij onze persoonlijke aandacht en de samenwerking met een vast team adviseurs. Dat geldt niet alleen voor onze relatie met de bedrijven die wij adviseren en begeleiden, maar ook voor de internationale samenwerking met onze collega’s. Wij kennen elkaar, spreken elkaar regelmatig en de lijntjes zijn kort. Hierdoor weet u snel waar u aan toe bent, en weet u dat uw zaken in vertrouwde handen zijn, in Nederland én in het buitenland. Uw vaste adviseur houdt de eindcontrole en borgt dat u in alle landen compliant bent.

Buitenlandse moederbedrijven in Nederland

Bedrijven met een moederbedrijf in het buitenland en een Nederlandse operatie dragen ook vennootschapsbelasting af over het Nederlandse deel van het bedrijfsresultaat. De fiscale adviseurs van RSM staan klaar om uw bedrijfsonderdeel te ondersteunen bij het opstellen van de jaarstukken en de vennootschapsbelasting. Wij schakelen ook moeiteloos met het hoofdkantoor, zowel rechtsreeks als via onze internationale collega’s ter plaatse.

Onze transfer pricing experts hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van multinationale ondernemingen bij hun transfer pricing vraagstukken. Naast het feit dat transfer pricing in veel landen verplicht is, kunnen transfer pricing technieken ook worden gebruikt om de effectieve belastingdruk te verlagen. Deze technieken omvatten optimalisatie van de bedrijfsketen.  Omdat transfer pricing zonder uitzondering een transnationale aangelegenheid is, zijn wij aangesloten bij een wereldwijd netwerk van transfer pricing specialisten.

Onze adviezen en ondersteuning zijn gericht op:

  • Het verlagen van de belastingdruk door middel van bedrijfsketenoptimalisatie.
  • Het geven van advies op het gebied van herstructureringen, overnames en reorganisaties.
  • Het beoordelen en opstellen van verrekenprijsdocumentatie.
  • Het actualiseren en vaststellen van externe benchmarks voor reguliere zakelijke transacties, alsmede het beprijzen van immateriële activa en financiële transacties.
  • Overleg en besprekingen met lokale belastingautoriteiten tijdens belastingcontroles.
  • Het verkrijgen van voorafgaande rulings met lokale belastingautoriteiten.
  • Beoordelen en opstellen van contracten.
  • Assisteren bij de implementatie van transfer pricing in de administratieve organisatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw RSM adviseur. 

Als het gaat om internationaal zakendoen behoort elk land zijn “fair share” aan winst- en vennootschapsbelasting te ontvangen. Deze verdeling wordt vastgelegd in transfer pricing documentatie. Dit is een internationaal geaccepteerd format, waarmee de belastingdienst in elk land overzichtelijk kan opvragen wat de verdeling voor haar land inhoudt.

Onze fiscale adviseurs stellen voor u de transfer pricing documentatie op en dragen er zorg voor dat deze in elk land juist wordt uitgevoerd. U werkt samen met uw vaste adviseurs en wij schakelen met onze collega’s.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het afdragen van winst- en vennootschapsbelasting in het buitenland, of juist in Nederland als internationaal bedrijf? Neem dan contact op met ons.