Heeft u een subsidie ontvangen? Veel subsidieverstrekkers, zoals provincies, de Europese of de Nederlandse overheid, stellen daarbij de voorwaarde dat u een duidelijke subsidieverantwoording indient, die gecontroleerd is door een accountant. Belangrijk, want een correcte subsidieverantwoording is een essentieel vereiste om de eenmaal ontvangen subsidie niet terug te hoeven betalen.

Wat houdt een subsidiecontrole in?

Bij een subsidiecontrole kijken we naar een heleboel zaken:

  • zijn de subsidiegelden rechtmatig besteed?
  • is het geld in overeenstemming met de subsidie-aanvraag besteed?
  • is er voor alle gemaakte kosten een factuur aanwezig?
  • is er een urenadministratie aanwezig?
  • zijn de uren daadwerkelijk gemaakt voor dit specifieke project?
  • heeft u voldaan aan alle eisen van de subsidieverstrekker?

Het doel van deze controles is het nagaan of de ontvangen gelden rechtmatig zijn besteed, voor het doel waarvoor ze zijn aangevraagd.

Subsidies zijn er in veel soorten en maten. Subsidies door private partijen, gemeentelijke overheden, de Rijksoverheid of subsidies vanuit de Europese Unie. De ene subsidie kent hele strikte controlevoorschriften, andere subsidies laten dit veel vrijer. De accountants van RSM kennen van vrijwel al die verschillende subsidies de regels en eisen, zodat we de controle efficiënt kunnen uitvoeren.

Wanneer begint u met de subsidieverantwoording?

Een subsidieverantwoording wordt vaak gecombineerd met de controle van de jaarrekening, maar u kunt ook een separate subsidiecontrole aanvragen.

Omdat sommige controleprotocollen vrij streng zijn, is het van belang dat u al bij de aanvang van het project weet aan welke regels u moet voldoen. RSM adviseert hier graag bij, zodat u niet achteraf tegen verantwoordingsproblemen aanloopt. Zo helpen we bijvoorbeeld bij de inrichting van uw urenregistratie, zodat u alle uren en kosten goed kunt registreren tijdens de looptijd van het project.

Door ons al in het begin van uw project bij de subsidieverantwoording te betrekken, kunt u de subsidiecontrole met vertrouwen tegemoetzien. 

Meer informatie over de controle van de subsidieverantwoording?

Wilt u advies over een controleprotocol, of wilt u een subsidiecontrole aanvragen? We helpen u graag. Neem contact op met ons.