Overweegt u een fusie? Realiseer dan dat een fusie extra aandacht vergt ten opzichte van een overname. Een goede voorbereiding is cruciaal voor een succesvolle fusie. RSM begeleidt wij u daar graag bij. Met onze diepgaande inhoudelijke kennis, onze grote betrokkenheid en onze ervaring in het procesmanagement van een fusie, hebben wij voor diverse bedrijven kunnen bijdragen aan een succesvolle fusie.

Onafhankelijke projectleider bij fusies

In het fusieproces treden wij op als onafhankelijk projectleider (partner of een director vanuit de entiteit RSM Corporate Finance (M&A-services)). Wij zullen de belangen van beide/alle fusiepartners dienen. We leiden de fusiebesprekingen en zorgen voor de voortgang volgens onze ‘Fusie Roadmap’. De geïntegreerde aanpak van M&A services zorgt voor een full-service dienstverlening; ondersteuning (analyses en advies) van onder andere Due Diligence en Bedrijfswaarderingen maken de cirkel rond.

Het optreden als onpartijdige begeleider houdt zowel het proces overzichtelijk alsmede eveneens de kosten, welke door partijen gedeeld worden. Wel geven wij partijen uiteraard de mogelijkheid om een voor de partij optredende jurist de in onafhankelijkheid opgestelde transactiedocumentatie te beoordelen. Dit geldt evenzo voor een namens de partij uit te voeren financial/tax Due Diligence, door een andere Due Diligence partij dan RSM. Wij blijven projectleider totdat de handtekening onder de overeenkomst is gezet.

Proces fusie

Wij pakken dit proces samen met u (de fusiepartners), zo pragmatisch mogelijk/hands on aan en zullen daarbij tegelijkertijd de vereiste zorgvuldigheid niet uit het oog verliezen. Het financiële vertrekpunt voor de fusiepartners is van belang, doch het samen vaststellen van de beoogde structuur, de posities van de aandeelhouders in de nieuwe fusiecombinatie, het integratieplan, het businessplan, de nieuwe directie van het fusiebedrijf en bijbehorende afspraken e.d. zijn eveneens essentieel.

Fusie Roadmap

Ondanks dat er geen uniforme aanpak voor iedere fusie is en u het niet onnodig ingewikkeld wilt maken, hebben we een ‘Fusie Roadmap’ ontwikkeld. Daarmee houden we samen het vizier op uw doelen, én op het proces.
Naast onze 'Fusie Roadmap' is ervaring aanwezig om alle aspecten die van belang zijn tijdig onder de aandacht te brengen en dat partijen gegronde besluiten kunnen nemen. Tot en met de executiefase staan wij u bij om zo tot een geslaagde fusie voor de betrokken partijen te komen.

Meer informatie?

Overweegt u een fusie en wilt u de kans op een succesvolle samenwerking zo groot mogelijk maken? Neem dan contact op met: