Al meer dan 100 jaar is RSM een vertrouwd gezicht bij vele ondernemingen in Nederland; verspreid over acht vestigingen met ruim 600 professionals.

 

Het RSM-netwerk

RSM heeft vestigingen in Alkmaar, Amsterdam, Eindhoven, Heerlen, Hoofddorp, Maastricht, Rotterdam en Utrecht. De goede onderlinge samenwerking stelt ons in staat om op hoog niveau dienstverlening te verrichten. Zo bent u altijd verzekerd van up-to-date advisering en anticiperen wij op veranderingen in de nationale en internationale wetgeving. Wereldwijd is RSM het 6de grootste netwerk van onafhankelijke accountants, fiscalisten en consultants; in 120 landen met ruim 51.000 professionals. Zo zijn we internationaal verbonden en lokaal betrokken.  
 

Onze visie:

RSM is dé adviseur op het gebied van Assurance, Tax en Consulting voor middelgrote organisaties en familiebedrijven op de nationale en internationale markt.

 

RSM Begrijpt uw business

Met onze dienstverlening zijn wij voortdurend bezig om op een professionele, betrouwbare, duurzame en persoonlijke wijze het resultaat voor onze klanten te verbeteren. Dit komt ook tot uiting in onze kernwaarden; onze business principles. Onze professionals luisteren naar de wensen van de klant en zijn een vaktechnische, onafhankelijke sparringpartner met veel aandacht voor de persoonlijke relatie. Wij geloven in een sterke samenwerking die gebaseerd is op het kennen van elkaars behoeften, strategie en verwachtingen. Op deze manier kunnen wij hen ondersteunen en voorzien van gerichte kennis en inzichten op het gebied van Assurance, Tax & Consulting. Wij luisteren niet alleen, wij begrijpen u ook echt. Dit wordt ook weerspiegeld in onze slogan:

The Power of Being Understood


Oog voor uw hele organisatie

RSM opereert als ondernemer voor ondernemers; namens familie, aandeelhouders, PE-investeerders, bestuurders, managementteams en professionals. Het is ons doel om niet alleen een sparringpartner te zijn; wij leveren ook graag een substantiële bijdrage aan uw succes. Daarin herkent u een dienstverlener met ambitie. De adviseurs van RSM hebben oog voor uw gehele organisatie, naast de traditionele werkzaamheden op het gebied van accountancy en belastingadvies. Dit resulteert in een blijvend succes, een tastbare groei en het bereiken van de, door u gestelde, zakelijke doelen.

 

Onze missie:

RSM stelt haar klanten in staat om vol vertrouwen de juiste beslissingen te nemen. Onze klanten, collega’s en de maatschappij ervaren ‘The Power of Being Understood’  doordat wij verbinden, betrokken zijn en kennis & inzichten delen.

 

Waar kan RSM u mee helpen?

Er zijn veel criteria die bepalend zijn bij de keuze van uw accountant, fiscalist of consultant, maar één vereiste zit daar altijd bij: zekerheid. En dan bedoelen wij niet de zekerheid dat bedragen correct zijn ingevuld en opgeteld. Wat u zoekt is de garantie dat er een optimale weg wordt bereid voor uw bedrijfsvoering. Op financieel, fiscaal, en strategisch gebied. Wat u absoluut niet wilt, is dat zich onderweg onaangename verrassingen voordoen. Daarvoor heeft u niet alleen een specialist nodig die vooruit kan zien, maar die ook de achteruitkijkspiegel weet te benutten. Want de dag van morgen wordt mede bepaald door de dag van gisteren. RSM heeft geen glazen bol maar wel een uitstekend zicht naar alle kanten, inclusief naar wat voor ons ligt. Ook wanneer de route over de grenzen heen leidt of over onbekende wegen.

 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de dienstverlening van RSM? Neem contact met ons op via [email protected] en we nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Wat maakt RSM nu echt RSM? Waar zijn wij als organisatie uniek in en hoe is dit van invloed in de werkzaamheden van onze professionals? De kernwaarden van RSM zijn gebundeld in de ‘Business Principles’. Deze 4 krachtige uitgangspunten zijn diep verankerd in onze organisatie en zijn kenmerkend voor de typische bedrijfscultuur van RSM.

Betrokken

Wij staan voor een persoonlijke, loyale en oprechte betrokkenheid.
 • Wij realiseren langetermijnrelaties met onze klanten; we luisteren écht (power of being understood), ontzorgen en zijn begripvol, respectvol en gecommitteerd.
 • Wij heten onze collega's welkom, we kennen hen persoonlijk en stimuleren hun ontwikkeling.
 • Wij hechten aan een goede samenwerking en verbinden, waarbij we toegevoegde waarde bieden aan onze klanten door ons netwerk te introduceren.
 • Wij zijn lokaal aanwezig en internationaal verbonden.

Verantwoordelijk

Wij creëren maatschappelijke waarde
 • Wij zijn ons bewust van de maatschappelijke rol die RSM vervult.
 • Wij handelen integer, dit hoort onlosmakelijk bij onze professie.
 • Wij zijn onderdeel van een groter geheel en gaan daar als goed rentmeester mee om. Met onze duurzame dienstverlening, denken wij aan ieders continuïteit en ieders rol in de maatschappij.

Eigenzinnig

Wij zijn naast vakexperts ook eigenzinnige sparringpartners.
 • Wij zijn een vaktechnische, onafhankelijke sparringpartner met veel aandacht voor de persoonlijke relatie.
 • Wij leveren altijd kwaliteit. Door onze kennis en ervaring én door elkaar goed te begrijpen en verder te kijken dan de gestelde vraag.
 • Wij werken respectvol, gecommitteerd en zijn gevraagd én ongevraagd kritisch om tot een beter resultaat te komen met elkaar.

Vernieuwend

Wij willen het morgen beter doen dan vandaag.
 • Wij hebben een sterke ambitie om continu innovatief en inspirerend te zijn met het oog op morgen; voor de toekomst van onze collega's, de toekomst van de klant en die van de maatschappij.
 • Wij blijven onszelf continu ontwikkelen door van en met elkaar te leren.

Verbeteren van dienstverlening door investeren in vaktechniek, dat is de strijdkreet van ons Department of Professional Practices (PPD). Vaktechniek de belangrijke motor voor professionals. Het vaktechnisch bureau heeft naast kwaliteitszorg ook een functioneel ondersteunend karakter, zowel op verslaggeving als op audit-gebied in een geïntegreerd audit-concept. Een koers naar een verdere professionalisering met een sterk onderscheidend vermogen in het MKB-segment. De kracht van de onderneming zit bij ons in de inhoud van de dienstverlening en het contact met de cliënt.

De invoering van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) heeft het toezicht op het stelsel van kwaliteit en de onafhankelijkheidsregels aanzienlijk verscherpt. Het Besluit Toezicht Accountantsorganisaties (Bta) geeft een nadere uitwerking van de regels uit de Wta. De accountant dient te beschikken over een adequaat intern stelsel van kwaliteitsbeheersing dat voldoet aan de algemeen aanvaarde normen voor de beroepsuitoefening. De openbaar accountant heeft in dit verband ook te maken met de correcte naleving van de beroepsregels (VGBA, ViO en NV COS).

De Wta schrijft een belangrijk aantal zaken voor die liggen op het gebied van de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden, toegespitst op dienstverlening in de vorm van assurance-opdrachten (controle, beoordeling en overige assurance-opdrachten), daaraan verwante opdrachten (samenstellingsopdrachten en het verrichten van specifiek overeengekomen werkzaamheden) en overige opdrachten. Ook wordt vanuit PPD deelgenomen aan commissies binnen de Beroepsorganisatie NBA, maar ook in internationaal verband binnen onze eigen organisatie, RSM International.

De uit bovenstaande genoemde regelgeving voortvloeiende richtlijnen zijn daarbij niet alleen van toepassing op accountants en assistent-accountants, maar ook deels op fiscalisten, loonmedewerkers en zelfs ons ondersteunend personeel. Overigens is PPD ook op onze fiscale collega’s gericht, door de distributie van ons eigen fiscale handboek. Een belangrijk medium daarbij is ons gezamenlijk intranet, RSMNet, hét distributiecentrum van kennis. PPD waakt ervoor dat aan dit alles kan worden voldaan. Kortom: wij willen als gecombineerde accountantsorganisatie en belastingsadviespraktijk, in voldoende mate ‘in control’ zijn en blijven op het gebied van vaktechniek.

Kwaliteitsprocedure

Het verbeteren van de kwaliteit en cultuur binnen het accountantsberoep krijgt veel aandacht vanuit de maatschappij, de politiek en vanuit de beroepsgroep zelf. RSM geeft kwaliteit altijd de hoogste prioriteit en is voortvarend aan de slag gegaan om verbetermaatregelen in te voeren en uit te rollen binnen de vestigingen. Het rapport “In het Publiek belang; het kan echt beter” speelt hierbij een centrale rol.

Heeft u een vraag? Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.