Verbeteren van dienstverlening door investeren in vaktechniek, dat is de strijdkreet van ons Department of Professional Practices (PPD). Vaktechniek de belangrijke motor voor professionals. Het vaktechnisch bureau heeft naast kwaliteitszorg ook een functioneel ondersteunend karakter, zowel op verslaggeving als op audit-gebied in een geïntegreerd audit-concept. Een koers naar een verdere professionalisering met een sterk onderscheidend vermogen in het MKB-segment. De kracht van de onderneming zit bij ons in de inhoud van de dienstverlening en het contact met de cliënt.

De invoering van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) heeft het toezicht op het stelsel van kwaliteit en de onafhankelijkheidsregels aanzienlijk verscherpt. Het Besluit Toezicht Accountantsorganisaties (Bta) geeft een nadere uitwerking van de regels uit de Wta. De accountant dient te beschikken over een adequaat intern stelsel van kwaliteitsbeheersing dat voldoet aan de algemeen aanvaarde normen voor de beroepsuitoefening. De openbaar accountant heeft in dit verband ook te maken met de correcte naleving van de beroepsregels (VGBA, ViO en NV COS).

De Wta schrijft een belangrijk aantal zaken voor die liggen op het gebied van de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden, toegespitst op dienstverlening in de vorm van assurance-opdrachten (controle, beoordeling en overige assurance-opdrachten), daaraan verwante opdrachten (samenstellingsopdrachten en het verrichten van specifiek overeengekomen werkzaamheden) en overige opdrachten. Ook wordt vanuit PPD deelgenomen aan commissies binnen de Beroepsorganisatie NBA, maar ook in internationaal verband binnen onze eigen organisatie, RSM International.

De uit bovenstaande genoemde regelgeving voortvloeiende richtlijnen zijn daarbij niet alleen van toepassing op accountants en assistent-accountants, maar ook deels op fiscalisten, loonmedewerkers en zelfs ons ondersteunend personeel. Overigens is PPD ook op onze fiscale collega’s gericht, door de distributie van ons eigen fiscale handboek. Een belangrijk medium daarbij is ons gezamenlijk intranet, RSMNet, hét distributiecentrum van kennis. PPD waakt ervoor dat aan dit alles kan worden voldaan. Kortom: wij willen als gecombineerde accountantsorganisatie en belastingsadviespraktijk, in voldoende mate ‘in control’ zijn en blijven op het gebied van vaktechniek.

Kwaliteitsprocedure

Het verbeteren van de kwaliteit en cultuur binnen het accountantsberoep krijgt veel aandacht vanuit de maatschappij, de politiek en vanuit de beroepsgroep zelf. RSM geeft kwaliteit altijd de hoogste prioriteit en is voortvarend aan de slag gegaan om verbetermaatregelen in te voeren en uit te rollen binnen de vestigingen. Het rapport “In het Publiek belang; het kan echt beter” speelt hierbij een centrale rol.