Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad in een baanbrekend arrest geoordeeld dat de manier waarop sinds 2017 inkomsten uit vermogen worden belast (box 3), strijdig is met het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM). Als gevolg hiervan dient box 3 te worden aangepast. Dit geldt niet alleen voor de wijze van belastingheffing voor de komende jaren, maar er moet ook een oplossing worden gegeven voor de periode vanaf 2017. Niet alleen op het gebied van box 3 zal de inkomstenbelasting wijzigingen ondergaan. Ook met betrekking tot de belastingheffing over inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2) staan aanpassingen op de agenda. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de voorgestelde wet excessief lenen.

Op deze website zullen wij u op de hoogte houden van alle relevante ontwikkelingen met betrekking tot de aanpassingen van de Wet Inkomstenbelasting en dan in het bijzonder over box 2 en box 3. Daarbij kunt u denken aan de visie van de specialisten van RSM over (voorgestelde) wetgeving en rechterlijke uitspraken.

Mocht u vragen hebben, kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen via [email protected]