Technologie: de aanjager of de ontwrichter?

De groei in technologische ontwikkeling zijn niet langer lineair, maar exponentieel. De cruciale rol die technologie binnen de samenleving inneemt, vraagt om een bedrijfsstrategie die succes en concurrentievoordeel garandeert. Dit is echter niet altijd vanzelfsprekend. Pleiten voor verandering, mogelijke implementatie van nieuwe technologieën en bedrijfsverandering is een risico voor bedrijven. Wat op papier of in de vorm van een idee haalbaar lijkt, blijkt een weg vol verborgen risico's en obstakels. Deze risico's kunnen leiden tot kostenintensieve fouten en maken het voor bedrijven moeilijker om het werkelijke innovatiepotentieel te identificeren en te verwezenlijken.

RSM als betrokken sparringpartner

Wij gaan langdurige en persoonlijke relaties aan met onze klanten; we horen ze niet alleen, we luisteren naar ze. Wij focussen ons dan ook alleen op de wensen van de klant. Of het nu gaat om een nieuwe strategie, risk en compliance, juridisch advies, of bijvoorbeeld de inzet van een nieuwe technologie: het einddoel is rationele vooruit.

Bij RSM Emerging Technologies Consulting werken we daarom samen en ondersteunen we bedrijven en publieke instellingen bij hun vraagstukken omtrent technologie, digitalisering en de mogelijke risico's die hieruit voortvloeien. Wij kijken niet vanuit de lens van "technologie opzoek naar een probleem", maar vanuit de lens "welke voordelen en kansen kan deze technologie onze cliënten bieden". Wij richten ons op het begrijpen van de behoeften van onze klanten en ondersteunen hen op een begrijpelijke manier door advies op maat te geven. De samenwerking met onze cliënten en ons netwerk van juridische strategen en risk & compliance consultants stelt onze cliënten in staat altijd een stap voorwaarts te zetten.

Van de bouwers van technologieën tot de gebruikers ervan

Het bovenstaande vereist kennis van, en inzicht in, specifieke technologieën en innovaties. Door jaren ervaring hebben we veel kennis opgebouwd in een breed scala aan nieuwe en opkomende technologieën. Van financiële instellingen voorzien van advies over compliance vraagstukken, tot wetgeving inzake innovatieve betaalsystemen. Van een fabrikant van drones, tot de boer die drones wil gebruiken om gewassen te besproeien. Van online marktplaatsen, tot verkopers die op die marktplaats verkopen. Ook op het gebied van digitalisering en data is RSM Business Consulting goed thuis. Wij kunnen u helpen met onder andere data lifecycle management, data governance, privacy, cybersecurity, artificial intelligence en juridische implicaties van crypto assets.

Neem contact op met RSM

Wilt u meer weten over onze expertise of advies over uw eigen technologische uitdagingen? Wij staan u graag terzijde met deskundig advies en oplossingen.