In 2018 is de samenwerking van RSM en Nyenrode Business Universiteit geïntensiveerd in de vorm van het RSM-Nyenrode Initiatief (RNI). Het RNI richt zich voornamelijk op fiscale, financiële en accountancy advisering voor het midden- en kleinbedrijf, familiebedrijven, bedrijfsoverdrach­ten en (internationaal) vastgoed. Het RNI is onderverdeeld in drie hoofdonderdelen: de Leerstoel ‘Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht’, (interne) Educatie en Vastgoed.

De RSM-leerstoel ‘Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht’ wordt bekleed door Prof.dr. Roberto H. Flören. Met deze samenwerking worden er praktisch toepasbare onderzoeken op het gebied van familiebedrijven in Nederland uitgevoerd. Daarnaast worden er bijeenkomsten, presentaties en Round Tables Sessions georganiseerd voor klanten en medewerkers.

Het RNI stimuleert professionals van RSM om in een constant (bij)scholingstraject de praktijk aan de wetenschap te toetsen en opent voor studenten de deur tot de professionele wereld. Kennis vergaren maar vooral overbrengen, toepassen en inzetten om doelen te bereiken: dat kenmerkt de ware professional. RSM en Nyenrode streven ernaar zulke professionals te vormen, af te leveren en permanent scholen. 

Het onderdeel 'Vastgoed' behelst een reeks aan initiatieven op het gebied van (internationale) vastgoed. Vanuit Nyenrode is prof. dr. Tom Berkhout nauw betrokken en initieert het RNI onder andere de  European Real EstateTax Guide. 

Column: Een familiebedrijf is geen foto, maar een film

1 december 2022
Op 14 november 2022 publiceerde de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) een analyse van recent gepubliceerde onderzoeken over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). De NOB concludeert dat de negatieve houding jegens de BOR in deze onderzoeken voorbarig is.

Persbericht RNI: Personeelstekort, energieprijzen en inflatie bedreigen toekomst familiebedrijven.

20 oktober 2022
Arbeidsmarktkrapte, onzekere energieprijzen en hoge inflatie vormen een ernstige bedreiging voor de continuïteit van familiebedrijven. Personeelstekort leidt tot een afname van de winstmarge van 12% en familiebedrijven zullen 10% minder investeren in innovatie.

Column: Governance revisited

29 september 2022
Het zal uw familiebedrijf maar gebeuren: de DGA is plotseling voor een onbepaalde periode niet beschikbaar. De spil van het bedrijf is weg, zonder dat iemand weet hoe lang dit gaat duren.

Persbericht RNI: Meer innovatie bij familiebedrijven door tekort aan personeel

11 juli 2022
Meer dan de helft van de Nederlandse familiebedrijven investeert in proces- en productinnovatie vanwege krapte op de arbeidsmarkt en schaarse materialen. Tegelijkertijd maken ze zich zorgen om de gevolgen van deze schaarste voor hun bedrijf.

Column Familiebedrijven: Met terugwerkende kracht

12 mei 2022
In de belastingwereld komen wij het begrip ‘met terugwerkende kracht’ nog weleens tegen. Bijvoorbeeld als de wetgever in Nederland op de vingers wordt getikt door de rechter. Helaas toont de wetgever zich in die situaties nog weleens een slechte verliezer.

Persbericht: Familiebedrijven maken zich zorgen om regeerakkoord

16 februari 2022
Niet vaak komt het familiebedrijf voor in een regeerakkoord. In het nieuwe regeerakkoord komt het er eindelijk van: het nieuwe kabinet onderkent het belang van continuïteit van familiebedrijven.

Column Familiebedrijven: Kosten in het kader van bedrijfsopvolgingstraject aftrekbaar?

14 februari 2022
Onlangs zijn een aantal interne documenten beschikbaar gesteld over het beleid en de visie van de Belastingdienst rondom de beoordeling van de aftrekbaarheid van gemaakte (advies)kosten in het kader van een bedrijfsopvolgingstraject. Aanleiding hiervoor was een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) dat op 22 november jl. was ingediend.

Eindejaarstips Familiebedrijven en Private Tax

13 december 2021
We naderen het eind van 2021. Bent u goed voorbereid op 2022 en welke acties kunt u dit jaar nog ondernemen om (in de toekomst) belasting te besparen? In deze column treft u (eindejaars)tips en aandachtspunten aan voor familiebedrijven en op het gebied van Private Tax.

Column Familiebedrijven: Het UBO-register houdt (voorlopig) stand

24 november 2021
Ondanks de invoering van het UBO-register op 27 september 2020 loopt het nog geen storm bij de KvK om ‘Ultimate Benifical Owners’ ook daadwerkelijk te registreren. Nu is dat natuurlijk niet heel verbazingwekkend, want zoals bekend staan de meeste UBO’s niet te springen om in het openbaar toegankelijke register te worden vermeld. Verder is een termijn van 18 maanden gegeven voor de registratie van UBO’s van entiteiten die al stonden ingeschreven bij de KvK, waardoor ook om die reden geen haast wordt gemaakt.

Persbericht: 'Zorg om nieuwe generatie motiveert duurzaamheid bij familiebedrijven.'

4 oktober 2021
Familiebedrijven investeren in duurzaamheid omdat zij verantwoordelijkheid voelen voor de toekomstige generaties. Anders dan bij niet-familiebedrijven laten ze zich minder leiden door externe factoren als financiers, wetgeving of concurrentie.

Column Familiebedrijven: Het grote geld of families trots?

16 september 2021
Op regelmatige basis schrijven de familiebedrijven-adviseurs van RSM informatieve stukken over ontwikkelingen en nieuws op het gebied van familiebedrijven. Dit keer schrijft Reamon Kortooms een stuk over de ontwikkelingen bij familiebedrijven als het gaat om bedrijfsoverdracht.

Kruisjes zetten in de aangifte schenk-of erfbelasting

14 juni 2021
Vroeg of laat komen wij er allemaal mee in aanraking; een aangifte schenk- of erfbelasting. Bij de ene komt het door een schenking van ouders voor de aankoop van een eigen woning of de financiering van een dure studie. Bij een ander wordt de onderneming tijdens leven of na overlijden overgedragen aan de volgende generatie.

Contact RSM-Nyenrode Initiatief

Neem voor meer informatie contact
op met een van onze adviseurs:

Laura Bles-Temme
Partner & Head of Tax
+31 (0)20 635 20 00
[email protected]

Wilfred Castricum
Partner & Head of Audit
+31(0) 20 635 20 00
[email protected]


Onno Adriaansens
Head of Real Estate and Co-chair European Real Estate Sector Team
+31(0)6 515 406 67
[email protected]