RSM-Nyenrode initiatief

In 2018 is de samenwerking van RSM en Nyenrode Business Universiteit geïntensiveerd in de vorm van het RSM-Nyenrode Initiatief (RNI). Het RNI richt zich voornamelijk op fiscale, financiële en accountancy advisering voor het midden- en kleinbedrijf, familiebedrijven, bedrijfsoverdrach­ten en (internationaal) vastgoed. Het RNI is onderverdeeld in drie hoofdonderdelen: de Leerstoel ‘Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht’, (interne) Educatie en Vastgoed.

De RSM-leerstoel ‘Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht’ wordt bekleed door Prof.dr. Roberto H. Flören. Met deze samenwerking worden er praktisch toepasbare onderzoeken op het gebied van familiebedrijven in Nederland uitgevoerd. Daarnaast worden er bijeenkomsten, presentaties en Round Tables Sessions georganiseerd voor klanten en medewerkers.

Het RNI stimuleert professionals van RSM om in een constant (bij)scholingstraject de praktijk aan de wetenschap te toetsen en opent voor studenten de deur tot de professionele wereld. Kennis vergaren maar vooral overbrengen, toepassen en inzetten om doelen te bereiken: dat kenmerkt de ware professional. RSM en Nyenrode streven ernaar zulke professionals te vormen, af te leveren en permanent scholen.

Het onderdeel 'Vastgoed' behelst een reeks aan initiatieven op het gebied van (internationale) vastgoed. Vanuit Nyenrode is prof. dr. Tom Berkhout nauw betrokken en initieert het RNI onder andere de  European Real EstateTax Guide. 

Terugblik boekpresentatie ‘Eigendomsoverdracht van familiebedrijven’

"De ronde tafel bijeenkomst was weer een doorslaand succes. Mooie bedrijven, mooie locatie en een zeer interessante discussie.
- Roberto Flören 

Samenwerking Nyenrode Business Universiteit & RSM

Nyenrode en RSM hebben een historie op het gebied van kennis- en ervaringsuitwisseling. Kennis vergaren maar vooral overbrengen, toepassen en inzetten om doelen te bereiken: dat kenmerkt de ware professional. RSM en Nyenrode streven ernaar zulke professionals te vormen, af te leveren en permanent scholen.

Het doel is professionals en studenten van Nyenrode in staat te stellen om de klant beter te begrijpen, vaktechnische kennis op een gedegen wijze toe te kunnen passen en hierdoor de klant optimale persoonlijke service te kunnen verlenen door de combinatie van (academische) vakkennis en praktijkervaring.

Voor de accountancy opleiding van de Business School hebben wij veel werkstudenten, het RA referaat traject en de Tripartite overeenkomst om zo de vakkundige opleiding van onze accountants te monitoren en te verzekeren.

Op fiscaal gebied verzorgen wij de gastdocenten van de Business and Taxes Collegereeks om zo de praktische kant van de levens cyclus van de ondernemer te belichten. Met de oprichting van het RSM-Nyenrode Initiatief brengen wij de komende jaren ook het vaktechnische onderwijs van onze meer ervaren fiscale professionals bij Nyenrode onder.

De leerstoel wordt bekleed door Roberto Flören. Onder de vlag van het RSM-Nyenrode Initiatief worden er onderzoeken  op het gebied van familiebedrijven in Nederland uitgevoerd. Initiatieven van het RNI zijn:

ONDERZOEKEN:
Deze worden door prof. dr. Roberto Flören en Assistant Professor Marta Berent-Braun verricht en hebben een duur van 11 maanden. De onderzoeken zullen worden onder andere worden gebruikt als onderwerpen voor de regionale bijeenkomsten.

REGIONALE BIJEENKOMSTEN:
Voor onze relaties zullen wij regionale bijeenkomsten gaan organiseren die zijn toegespitst op de familiebedrijven en bedrijfsoverdracht. Prof Flören zal elke editie andere onderwerpen behandelen, variërend -van de balans in het familiebedrijf tot innovatie tot good governance.

ROUND TABLE SESSIONS:
Met de verschillende vestigingen zullen er ook kleinere sessie worden georganiseerd. Klanten worden uitgenodigd om samen met RSM en Nyenrode in te zoomen op voor hen relevante vraagstukken.

ONDERZOEK PANEL FAMILIEBEDRIJVEN
RSM en Nyenrode gaan fungeren als een spreekbuis voor familiebedrijven in Nederland. Vanuit onze klantenkring en relaties zullen wij onderzoeken gaan verrichten om zo op korte termijn een gefundeerde mening naar buiten te kunnen brengen over actualiteiten belangrijk voor familiebedrijven.

PUBLICATIES IN VAKBLADEN
Vanuit de leerstoel zullen RSM en Nyenrode periodiek gaan publiceren in vakbladen.

Het onderdeel vastgoed behelst een reeks aan initiatieven op het gebied van (internationale) vastgoed. Vanuit Nyenrode is prof. dr. Tom Berkhout hierbij nauw betrokken. De initiatieven die onder vastgoed tak van RNI vallen zijn onder andere:

RSM-NYENRODE EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE TAX GUIDE
De Tax Guide geeft geïnteresseerde vastgoed investeerders en gebruikers een bondig en duidelijk overzicht van de verschillende belastingheffingen op Europees vastgoed. Deze is praktisch van aard en richt zich op de gehele vastgoed cyclus van commercieel vastgoed: van het verwerven, het houden, tot aan het verkopen van vastgoed.  Het doel is de lezer en gebruiker van deze gids wegwijs te maken in de soms wat gecompliceerde wereld van de fiscale vastgoed vraagstukken.

INTERNATIONALE VASTGOED CONFERENTIES
Jaarlijkse organiseert RSM in samenwerking met en op Nyenrode een 2-daagse vastgoedconferentie. De verschillende landen van het European Real Estate Sector Team (EREST) nemen hieraan deel. Deze heeft als doel de Europese kennisuitwisseling en samenwerking te bevorderen om zo onze (internationaal opererende) klanten beter te kunnen dienen.

ROUND TABLE SESSIONS
Klanten en relaties worden uitgenodigd om samen met RSM en Nyenrode in te zoomen op voor hen relevante vastgoed vraagstukken die spelen binnen hun bedrijf. 

Bent u betrokken bij of eigenaar van een familiebedrijf? Dan nodigen we u van harte uit voor het onderzoekspanel van RSM en Nyenrode Business Universiteit.

Op regelmatige basis worden er korte onderzoeken uitgevoerd over actualiteiten die van belang zijn voor familiebedrijven. Hiermee hopen wij, samen met u, een bijdrage te kunnen leveren aan het gunstiger maken van het ondernemingsklimaat voor familiebedrijven. 

Uw kennis en ervaring wordt zeer gewaardeerd door ons en we hopen u te mogen verwelkomen als lid van het Onderzoekspanel Familiebedrijven. Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor het panel. 

Toestemming
Met dit formulier vragen wij uw toestemming om bovenstaande gegevens te gebruiken om met u te kunnen communiceren. Uw gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.