In 2018 is de samenwerking van RSM en Nyenrode Business Universiteit geïntensiveerd in de vorm van het RSM-Nyenrode Initiatief (RNI). Het RNI richt zich voornamelijk op fiscale, financiële en accountancy advisering voor het midden- en kleinbedrijf, familiebedrijven, bedrijfsoverdrach­ten en (internationaal) vastgoed. Het RNI is onderverdeeld in drie hoofdonderdelen: de Leerstoel ‘Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht’, (interne) Educatie en Vastgoed.

De RSM-leerstoel ‘Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht’ wordt bekleed door Prof.dr. Roberto H. Flören. Met deze samenwerking worden er praktisch toepasbare onderzoeken op het gebied van familiebedrijven in Nederland uitgevoerd. Daarnaast worden er bijeenkomsten, presentaties en Round Tables Sessions georganiseerd voor klanten en medewerkers.

Het RNI stimuleert professionals van RSM om in een constant (bij)scholingstraject de praktijk aan de wetenschap te toetsen en opent voor studenten de deur tot de professionele wereld. Kennis vergaren maar vooral overbrengen, toepassen en inzetten om doelen te bereiken: dat kenmerkt de ware professional. RSM en Nyenrode streven ernaar zulke professionals te vormen, af te leveren en permanent scholen. 

Het onderdeel 'Vastgoed' behelst een reeks aan initiatieven op het gebied van (internationale) vastgoed. Vanuit Nyenrode is prof. dr. Tom Berkhout nauw betrokken en initieert het RNI onder andere de  European Real EstateTax Guide. 

Persbericht: 'Zorg om nieuwe generatie motiveert duurzaamheid bij familiebedrijven.'

4 oktober 2021
Familiebedrijven investeren in duurzaamheid omdat zij verantwoordelijkheid voelen voor de toekomstige generaties. Anders dan bij niet-familiebedrijven laten ze zich minder leiden door externe factoren als financiers, wetgeving of concurrentie.

Column Familiebedrijven: Het grote geld of families trots?

16 september 2021
Op regelmatige basis schrijven de familiebedrijven-adviseurs van RSM informatieve stukken over ontwikkelingen en nieuws op het gebied van familiebedrijven. Dit keer schrijft Reamon Kortooms een stuk over de ontwikkelingen bij familiebedrijven als het gaat om bedrijfsoverdracht.

Kruisjes zetten in de aangifte schenk-of erfbelasting

14 juni 2021
Vroeg of laat komen wij er allemaal mee in aanraking; een aangifte schenk- of erfbelasting. Bij de ene komt het door een schenking van ouders voor de aankoop van een eigen woning of de financiering van een dure studie. Bij een ander wordt de onderneming tijdens leven of na overlijden overgedragen aan de volgende generatie.

Bedrijfsopvolgingsregeling onder vuur?

12 april 2021
Al enige tijd worden vanuit de politiek en de ambtenarij berichten en publicaties gedeeld, waarin wordt voorgesteld om de bestaande bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) in de inkomstenbelasting en de erf- en schenkbelasting drastisch te versoberen of zelfs af te schaffen.

Interview met Dirk van Beelen: ‘Nederland topland voor familiebedrijven, maar het kan altijd beter.‘

8 februari 2021
Het familiebedrijf heeft in Nederland een belangrijke rol: ruim 275.000 familiebedrijven zijn verantwoordelijk voor ruim 49% van de werkgelegenheid en bijna 53% van het Bruto Nationaal Product. Dirk van Beelen, Tax Director bij RSM, heeft een mooi aantal familiebedrijven in zijn klantenportefeuille.

'Extra aandacht in crisistijd voor innovaties'

2 februari 2021
Nederland telt ruim 250.000 familiebedrijven. Dat meldt het CBS. In de horeca is ongeveer 80% een familiebedrijf, in de landbouw bedraagt dit percentage zelfs 92%. Familiebedrijven zijn verantwoordelijk voor 49% van de werkgelegenheid en 53% van het Bruto Nationaal Product. Het RNI (RSM-Nyenrode Initiatief) volgt diverse ontwikkelingen op de voet die betrekking hebben op familiebedrijven, zoals de coronacrisis.

Persbericht RNI: Bouwstenennotitie bedreigt crisisbestendigheid van familiebedrijf

8 oktober 2020
Familiebedrijven tonen in deze coronacrisis hun weerbaarheid en crisisbestendigheid. Deze crisisbestendigheid wordt echter ondermijnd door de bouwstenennotitie die staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën in mei van dit jaar aanbood aan de Tweede Kamer. In deze notitie wordt voorgesteld om belasting te gaan heffen op niet uitgekeerde winsten. Uit de resultaten van het RSM-Nyenrode Familiebedrijven-onderzoekspanel blijkt dat 88 procent van de familiebedrijven vreest dat de voorstellen uit de bouwstenennotitie zullen leiden tot minder bedrijfsinvesteringen. Ruim 58 procent van de familiebedrijven verwacht dat het voortbestaan van hun onderneming door de plannen in gevaar komt.

Persbericht: Familiebedrijf optimistischer over gevolgen coronacrisis

21 juli 2020
Veel familiebedrijven komen sterker door de coronacrisis dan zij in het begin van de crisis dachten. Dit blijkt uit een vergelijking van de onderzoeksresultaten van het RSM-Nyenrode Familiebedrijven-onderzoekspanel wat in juli is uitgevoerd. Van dezelfde groep respondenten stelt ruim 65 procent dat zij in juli optimistischer zijn over de overlevingskansen van hun bedrijf vergeleken met de situatie in april 2020. In april 2020 vreesden de familiebedrijven een omzetverlies van gemiddeld 36 procent ten opzichte van april 2019. Nu blijkt dat in juni 2020 het omzetverlies 3 procent bedraagt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 

RNI: Familiebedrijven en het familiestatuut

12 mei 2020
Familieleden die verbonden zijn aan familiebedrijven bevinden zich in de regel op het snijvlak van familie, eigendom en bedrijf. De overlap tussen deze drie elementen is inherent aan het familiebedrijf waardoor zij wezenlijk anders is dan een regulier niet-familiebedrijf.

RSM-Nyenrode Initiatief: 'Familiebedrijven: wees goed voorbereid!'

16 april 2020
Het zijn hectische en onzekere tijden voor ondernemers. Ook familiebedrijven zitten op dit moment met veel vraagtekens. Welke impact heeft de coronacrisis op uw bedrijfsvoering, op die van uw klanten en bent u straks weer in staat uw omzet op het peil van voor de crisis te krijgen? Heeft u veel zieken gehad als gevolg van het coronavirus? Of erger, overlijden?

Familiebedrijf lijdt onder coronacrisis, maar blijft optimistisch

9 april 2020
De 270.000 Nederlandse familiebedrijven worden, net als veel andere bedrijven, hard getroffen door de coronacrisis. De familiebedrijven verwachten een omzetverlies in april 2020 van gemiddeld 40% vergeleken met april 2019. Nu al verwacht 22% van de vorig jaar winstgevende familiebedrijven geen winst of zelfs verlies te maken over heel 2020. Dit blijkt uit de resultaten van het RSM-Nyenrode Familiebedrijven-onderzoekspanel van begin april 2020. Hieruit blijkt ook dat familiebedrijven er alles aan doen om hun personeel in dienst te houden en dat zij optimistisch zijn over de toekomst.

RNI: Onverwacht overlijden binnen het familiebedrijf

13 februari 2020
Wat kunt u doen om het nabestaanden iets makkelijker te maken? Een klein gedachtenexperiment om mee te starten. Stap 1: stelt u zich een normale werkdag voor. U gaat ’s ochtends van huis, zegt uw vrouw gedag, geeft haar nog een vlugge kus en zij roept nog ‘succes vandaag en tot vanavond!’.

Next Gen: Familiebedrijven zijn een vak apart

17 december 2019
Binnen familiebedrijven heerst veel dynamiek en ligt de focus lang niet altijd alleen op de business. De onderneming speelt vaak een prominente rol binnen de persoonlijke familieverhoudingen. Deze familiaire verhoudingen en emoties spelen een grote rol zowel in de business als in het persoonlijke leven van de familieleden.

Het UBO-register: waar staan we nu?

27 november 2019
Zo tegen het jaareinde komt de daadwerkelijke inwerkingtreding van het UBO-register snel dichterbij. Per 10 januari 2020 moet dit register operationeel zijn. Het register zal openbaar zijn en persoonlijke gegevens van zogenoemde UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) van ondernemingen bevatten.

De positie van het vastgoed binnen het familiebedrijf

23 oktober 2019
Vastgoed vertegenwoordigt vaak een aanzienlijke waarde binnen een bedrijf. Anders dan bijvoorbeeld liquide middelen of effecten, is vastgoed niet eenvoudig verplaatsbaar binnen de ondernemingsstructuur of richting privé, zonder dat dit gepaard gaat met belastingheffing.

Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen BV & de gevolgen voor familieleningen

23 september 2019
Wanneer u als aanmerkelijkbelanghouder meer dan € 500.000 leent van uw BV wordt vanaf 2022 per jaareinde het meerdere belast met het dan geldende aanmerkelijk belang tarief, alsof het een dividenduitkering is. Dit geldt niet alleen voor eigen leningen, maar ook leningen verstrekt aan (klein)kinderen tellen mee. Deze maatregel beoogt de huidige praktijk aan te pakken, waarbij de aanmerkelijkbelanghouder leent van zijn eigen BV om zijn (consumptieve) privé-uitgaven te dekken in plaats van zijn salaris aan te passen of dividend uit te keren waardoor hij de directe belastingheffing minimaliseert.

Artikel: 'Eerst de Quote-500, nu de UBO-270.000

26 juli 2019
Het UBO-register komt er, geen blog zal daar verandering in brengen. Echter de overheid zal de consequenties voor de privacy van 270.000 eigenaren van familiebedrijven moeten heroverwegen. Velen maken zich zorgen om hun privacy en een groot aantal vreest voor zijn veiligheid. Onze RSM collega Laura Bles-Temme schreef samen met Roberto Flören (Nyenrode Business Universiteit) een artikel voor privacy-web.nl, naar aanleiding van de onlangs uitgebrachte whitepaper van het RNI. 

RNI: Financiële voorbereiding op bedrijfsovername

22 juli 2019
Bij een overname of een bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf wilt u als ondernemer uw bedrijf zo financieel gezond mogelijk achterlaten aan de volgende generatie. Ofwel een zo “lean and mean” mogelijke balans bij overname; zowel aan de debet als de credit kant van de balans.

Ruim 270.000 eigenaren van familiebedrijven dreigen privacy te verliezen

11 juli 2019
Vanaf januari 2020 zijn ondernemingen en rechtspersonen verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren. Dan treedt, als het wetsvoorstel wordt aangenomen, het UBO-register in Nederland in werking. Het UBO-register gaat grote invloed hebben op de privacy van eigenaren van familiebedrijven. Uit onderzoek van het RSM-Nyenrode Instituut blijkt dat de gegevens van ruim 270.000 Nederlandse eigenaren van familiebedrijven door deze wet openbaar worden.

'Het familiebedrijf is levend ondernemerschap'

27 juni 2019
De relatie tussen RSM Nederland en Nyenrode Business Universiteit bestond al jaren, maar is vanaf oktober verdiept en geïntensiveerd door het oprichten van het RSM-Nyenrode Initiatief(RNI). Dit initiatief is een kennisplatform dat een brug wil slaan naar het bedrijfsleven, met het accent op familiebedrijven. Een interview in het RSMagazine met Roberto Flören en onze RSM collega Onno Adriaansens. 

Interview met Laura Bles-Temme en Roberto Flören: RSM en het familiebedrijf

4 maart 2019
De samenwerking tussen RSM en Nyenrode is sinds oktober 2018 geïntensiveerd; het RSM-Nyenrode Instituut (RNI) is het resultaat. Naast de educatieve initiatieven ontwikkelt het RNI ook handvaten voor familiebedrijven.

Educatie

5 oktober 2018
EDUCATIE Nyenrode en RSM hebben een historie op het gebied van kennis- en ervaringsuitwisseling. Kennis vergaren maar vooral overbrengen, toepassen en inzetten om doelen te bereiken: dat kenmerkt de ware professional. RSM en Nyenrode streven ernaar zulke professionals te vormen, af te leveren en permanent scholen. 

Vastgoed

5 oktober 2018
Het onderdeel vastgoed behelst een reeks aan initiatieven op het gebied van (internationale) vastgoed. Vanuit Nyenrode is prof. dr. Tom Berkhout hierbij nauw betrokken. De initiatieven die onder vastgoed tak van RNI vallen zijn onder andere:

Leerstoel Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht

5 oktober 2018
De leerstoel wordt bekleed door Roberto Flören. Onder de vlag van het RSM-Nyenrode Initiatief worden er onderzoeken  op het gebied van familiebedrijven in Nederland uitgevoerd. Initiatieven van het RNI zijn: 

Contact RSM-Nyenrode Initiatief

Neem voor meer informatie contact
op met een van onze adviseurs:

Laura Bles-Temme
Partner & Head of Tax
+31 (0)20 635 20 00
[email protected]

Wilfred Castricum
Partner & Head of Audit
+31(0) 20 635 20 00
[email protected]


Onno Adriaansens
Head of Real Estate and Co-chair European Real Estate Sector Team
+31(0)6 515 406 67
[email protected]