RSM waarden

Wat maakt RSM nu echt RSM? Waar zijn wij als organisatie uniek in en hoe is dit van invloed in de werkzaamheden van onze professionals? De kernwaarden van RSM zijn gebundeld in de ‘Business Principles’. Deze 4 krachtige uitgangspunten zijn diep verankerd in onze organisatie en zijn kenmerkend voor de typische bedrijfscultuur van RSM.

Betrokken

Wij staan voor een persoonlijke, loyale en oprechte betrokkenheid.

 • Wij realiseren langetermijnrelaties met onze klanten; we luisteren écht (power of being understood), ontzorgen en zijn begripvol, respectvol en gecommitteerd. 
 • Wij heten onze collega's welkom, we kennen hen persoonlijk en stimuleren hun ontwikkeling. 
 • Wij hechten aan een goede samenwerking en verbinden, waarbij we toegevoegde waarde bieden aan onze klanten door ons netwerk te introduceren.
 • Wij zijn lokaal aanwezig en internationaal verbonden.

Verantwoordelijk

Wij creëren maatschappelijke waarde.

 • Wij zijn ons bewust van de maatschappelijke rol die RSM vervult.
 • Wij handelen integer, dit hoort onlosmakelijk bij onze professie.
 • Wij zijn onderdeel van een groter geheel en gaan daar als goed rentmeester mee om. Met onze duurzame dienstverlening, denken wij aan ieders continuïteit en ieders rol in de maatschappij.

Eigenzinnig

Wij zijn naast vakexperts ook eigenzinnige sparringpartners.

 • Wij zijn een vaktechnische, onafhankelijke sparringpartner met veel aandacht voor de persoonlijke relatie.
 • Wij leveren altijd kwaliteit. Door onze kennis en ervaring én door elkaar goed te begrijpen en verder te kijken dan de gestelde vraag.
 • Wij werken respectvol, gecommitteerd en zijn gevraagd én ongevraagd kritisch om tot een beter resultaat te komen met elkaar.

Vernieuwend

Wij willen het morgen beter doen dan vandaag.

 • Wij hebben een sterke ambitie om continu innovatief en inspirerend te zijn met het oog op morgen; voor de toekomst van onze collega's, de toekomst van de klant en die van de maatschappij.
 • Wij blijven onszelf continu ontwikkelen door van en met elkaar te leren.