MEI 2024

Inhoud:

 • Let op bij terugvragen btw van niet-betalende debiteur
 • Brutoloon belastingvrij ruilen voor netto vergoeding?
 • Verdere wijzigingen bedrijfsopvolgingsregelingen aangekondigd
 • Dga-taks ook bij lening van bank in plaats van bv?
 • En diverse nieuwsberichten

APRIL 2024

Inhoud:

 • Voorjaarsnota 2024: extra uitgaven en dekkingen
 • Voorgestelde btw-herziening vanaf 2026 op kostbare diensten onroerende zaken
 • Huwelijkse voorwaarden of een schenking?
 • Versterking positie platformwerker
 • En diverse nieuwsberichten

MAART 2024

Inhoud:

 • Tien tips voor uw aangifte inkomstenbelasting 2023
 • Handhaving schijnzelfstandigheid in 2024 en vanaf 2025
 • Alsnog opgaaf UBD voor het jaar 2022 bij btw-verlegd-situaties!
 • Ministerraad akkoord met nieuwe groottecriteria van onderneming
 • En diverse nieuwsberichten

FEBRUARI 2024

Inhoud:

 • Voorstel aanpassingen nieuw box 3-stelsel en percentages box 3 2023
 • Wel of geen btw over servicekosten? Nieuw beleid vanaf 2024! 
 • Profiteer nog dit jaar van vrijstelling bpm bestelauto 
 • Wijziging btw op verhuur zonnepanelen op of bij woning
 • En diverse nieuwsberichten

JANUARI 2024

Inhoud:

 • Hoeveel mag u in 2024 belastingvrij schenken?
 • Hoe wordt privégebruik van ander vervoer dan auto of fiets belast?
 • Aftrek vrije ruimte en gerichte vrijstellingen in de inkomstenbelasting
 • Nieuw! Handreikingen voorkeursbeleid voor werkgevers
 • En diverse nieuwsberichten

DECEMBER 2023

Inhoud:

 • Vijf aandachtspunten voor deze decembermaand
 • Toegang tot UBO-register wordt beperkt
 • Nieuwe (norm)bedragen loonheffingen en werkkostenregeling 2024 bekend
 • Rechtbank oordeelt over zakelijke rente van familielening
 • En diverse nieuwsberichten

NOVEMBER 2023

Inhoud:

 • Extra lastenverzwaringen dga op komst
 • De belangrijkste laatste wijzigingen in Belastingplanpakket 2024
 • Minimumloon omhoog en invoering uniform uurloon per 1 januari 2024 
 • Verruiming herinvesteringsreserve bij overheidsingrijpen per 2024
 • En diverse nieuwsberichten

OKTOBER 2023

Inhoud:

 • Dividend- en aandelenvervreemding in 2023 of vanaf 2024?
 • Wetsvoorstel aanpak schijnzelfstandigheid
 • Anticipeer op wijzigingen bedrijfsopvolgingsregelingen 
 • Giftenaftrek vennootschapsbelasting vervalt
 • En diverse nieuwsberichten

JULI 2023

Inhoud:

 • Denk na over uw fiscaal vriendelijke bedrijfsopvolging
 • Belastingdienst trekt uitstel coronabelastingschulden van wanbetalers in
 • Nieuwe verplichtingen bij ziekteverzuim vanaf 1 juli 2023 
 • Aftrek hypotheekrente eigen woning bij scheiden
 • En diverse nieuwsberichten

JUNI 2023

Inhoud:

 • Wet toekomst pensioenen definitief!
 • Kabinetsplannen met betrekking tot zelfstandigen
 • Voorgenomen hervormingen concurrentiebeding
 • Btw-verleggingsregeling vereist identiteit afnemer
 • En diverse nieuwsberichten

MEI 2023

Inhoud:

 • Top 5 fiscale maatregelen uit de Voorjaarsnota 2023
 • Ontwikkelingen box 3 afgelopen maand
 • Extra klimaatmaatregelen: reductie CO2-uitstoot
 • Vrijstelling Vpb voor stichting en vereniging, zo werkt het
 • En diverse nieuwsberichten

APRIL 2023

Inhoud:

 • Nieuwe maatregelen voor de arbeidsmarkt
 • Bezorgers Deliveroo zijn werkzaam op basis van arbeidsovereenkomst
 • Wet toezicht gelijke kansen werving en selectie aangenomen
 • Box 3: wat gebeurde er afgelopen maand?
 • En diverse nieuwsberichten

MAART 2023

Inhoud

 • Coronabelastingschulden: wat zijn uw mogelijkheden?
 • Tegemoetkoming in energie aanvragen vanaf 21 maart 2023
 • Aanvragen SLIM-subsidie in de maand maart 2023
 • Wetsvoorstel invoering wettelijk minimumuurloon aangenomen
 • En diverse nieuwsberichten

FEBRUARI 2023

Inhoud

 • Rentevergoeding over te veel betaalde box 3-heffing
 • Meldplicht buitenlandse zelfstandigen en detachering buitenlandse werknemers
 • Duidelijkheid over loonbelastingtabel voor vluchteling uit Oekraïne
 • Aanvragen ISDE-subsidie gestart 
 • En diverse nieuwsberichten

JANUARI 2023

Inhoud

 • Willekeurig afschrijven mogelijk in 2023
 • Schenken: wat zijn in 2023 de mogelijkheden?
 • Betalingen aan derden verplicht opgeven in januari 2023
 • Belangrijke punten bij uw laatste btw-aangifte 2022
 • En diverse nieuwsberichten

DECEMBER 2022

Inhoud

 • Normbedrag gebruikelijk loon dga naar € 51.000
 • Spreid de jubelton over 2022 en 2023
 • Belasting over broodfonds
 • Moet ik als ondernemer de CBS-enquêtes verplicht invullen?
 • En diverse nieuwsberichten

NOVEMBER 2022

Inhoud

 • Akkoord Tweede Kamer belastingplannen 2023: ondernemers en werkgevers
 • Belastingplannen 2023 particulieren en box 3: akkoord Tweede Kamer
 • Massaalbezwaarplusprocedure voor niet-bezwaarmakers box 3
 • Versoepeling TEK: geen verbruiksdrempel én energiekosten verlaagd naar 7% van omzet
 • En diverse nieuwsberichten

OKTOBER 2022

Inhoud

 • Voorwaarden tegemoetkoming energiekosten (TEK) bekend
 • Minder jubelton in 2023, afgeschaft in 2024
 • Tweede Kamer neemt wetsvoorstel lenen bij eigen bv aan
 • Verdere versoepeling aflossen belastingschuld corona
 • En diverse nieuwsberichten

JUNI 2022

Inhoud

 • Het mkb staat voor grote uitdagingen
 • Hoge Raad: geen rechtsherstel box 3 voor te late bezwaarmakers
 • Voorjaarsnota: wat zijn de fiscale gevolgen?
 • Nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022
 • En diverse nieuwsberichten

MEI 2022

Inhoud

 • Rechtsherstel box 3 vóór 4 augustus via ‘spaarvariant’
 • Sancties dreigen voor niet registreren in UBO-register
 • Is uw meewerkende partner verplicht verzekerd?
 • Giftenaftrek voor vrijwilligers, wanneer kan dit?
 • En diverse nieuwsberichten

APRIL 2022​

Inhoud

 • Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen werken zonder vergunning
 • Medio 2022 nieuwe rechten en opzegverboden arbeidsovereenkomst
 • Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70 procent dagloon
 • Controleer inkomende facturen op btw-verleggingsregeling
 • En diverse nieuwsberichten

MAART 2022

Inhoud

 • Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 al omlaag
 • TVL Q1 2022 uiterlijk 31 maart 17.00 uur aanvragen
 • Verlenen werkvergunning buitenlandse werknemer gewijzigd
 • Aanvraag SLIM voor het mkb tot 1 april 2022 open
 • En diverse nieuwsberichten

FEBRUARI 2022

Inhoud

 • Alle bezwaarschriften box 3 toegewezen
 • NOW Q1 2022 vanaf 14 februari aanvragen
 • Uitstel van belastingbetaling verlengd tot en met 31 maart
 • Wijziging in gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen
 • En diverse nieuwsberichten

JANUARI 2022

Inhoud

 • Uitstel van belastingbetaling: de laatste stand van zaken
 • ​Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 
 • Subsidieregeling voor emissieloze bedrijfsauto’s
 • Extra aandacht voor laatste btw-aangifte 2021
 • En diverse nieuwsberichten