Bijzondere onderzoeken

Wilt u een speciaal onderzoek laten uitvoeren? Een onderzoek op maat, bijvoorbeeld ten behoeve van een financieringsaanvraag, of omdat u extra zekerheid wilt rond een specifiek onderwerp? RSM voert regelmatig bijzondere maatwerkonderzoeken uit voor klanten.

Wat kunt u door RSM laten onderzoeken?

Bijzondere onderzoeken hebben één gemeenschappelijke deler: het is altijd maatwerk. U kunt ons bijvoorbeeld inschakelen voor:

  • onderzoek ten behoeve van een financieringsaanvraag
  • onderzoek naar royaltyafrekeningen
  • subsidieafrekeningen die nader onderzoek behoeven
  • onderzoek naar verzekerd belang ten opzichte van de verzekeringspolis in een casus rond ziekteverzuim.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Heeft u een specifieke vraag, neem dan gerust contact op om te overleggen wat wij voor u kunnen betekenen. 

Welke onderzoeken voeren wij niet uit?

Persoonsgericht onderzoek, forensic audit en fraudeonderzoek horen niet tot onze dienstverlening. Als we sporen van fraude binnen uw bedrijf tegenkomen – wat we u uiteraard niet toewensen – dan reageren onze medewerkers daar natuurlijk wel op. Op een voorzichtige, maar daadkrachtige wijze.

Meer informatie over bijzondere onderzoeken?

Heeft u een specifieke vraag, of wilt u meer weten over bijzondere onderzoeken? Neem dan contact op met:

Wilfred Castricum
+31(0)20 635 20 00
E [email protected]

Neem voor meer informatie
contact op met:

Wilfred Castricum
Partner & Head of Audit
+31(0) 20 635 20 00
E [email protected]