ESG risico's

Er gebeurt enorm veel op het gebied van duurzaamheid, ook wel environment, social en governance (ESG) genoemd. De transitie naar een duurzamere en inclusievere economie veroorzaakt namelijk grote veranderingen in overheidsbeleid, technologie en markten. Deze veroorzaken risico’s, zoals hogere belasting op CO₂ uitstoot, stijgende grondstofprijzen, kans op reputatieschade en verschuivingen in vraag en aanbod. Ook verplicht wetgeving zoals de CSRD bedrijven om ESG risico’s te identificeren. Hiermee kunnen bedrijven zich voorbereiden om de (financiële) impact van deze risico’s te minimaliseren en in te spelen op de kansen die deze transitie biedt. Maar hoe ontwikkelt uw sector zich de komende jaren op het gebied van duurzaamheid? Welke risico’s en kansen brengen aankomende wettelijke verplichtingen met zich mee? Welke innovaties zijn er binnen uw marktsegment?

Inzicht in externe ontwikkelingen en hun impact op uw bedrijf

In een risicoanalyse beantwoorden wij deze vragen door de korte- en langetermijnontwikkelingen binnen uw sector systematisch in kaart te brengen op het gebied van overheidsdoelstellingen en wetgeving, technologie en innovatie, en concurrentie en koplopers. Hierin wordt gekeken naar:

  • Ecologische onderwerpen zoals milieu, klimaat en circulariteit.
  • Sociale onderwerpen zoals personeelsaangelegenheden, gezondheid en welzijn, diversiteit en mensenrechten.
  • Governance onderwerpen zoals besluitvorming, cultuur, corruptie en omkoping.

We identificeren de risico’s en kansen die hieruit voortkomen en de impact die de ontwikkelingen zullen hebben op uw bedrijf. Met deze kennis kunt u betere strategische beslissingen nemen en krijgt u handvatten voor risico- en innovatiemanagement.

Van inzicht naar concrete resultaten

Naast risicoanalyses ondersteunen wij bij het opstellen van een duurzaamheidsstrategie en helpen wij u ook met het rapporteren over uw maatschappelijke en milieu-impact. Door het gehele traject te begeleiden, helpen wij u om uw duurzame ambities om te zetten in concrete resultaten.

Meer informatie?

Wilt u weten wat RSM precies voor u kan betekenen bij het verduurzamen van uw organisatie en hoe wij dat concreet aanpakken? Neem dan contact op met:

Ruben Harding
+31 (0) 20 635 20 00
E  [email protected]

Neem voor meer informatie
contact op met:

Mario van den Broek
Partner
+31 (0)23 530 04 00
[email protected]

Sustainability Consulting Insights