Estate Planning

Als ondernemer, directeur-grootaandeelhouder of als vermogende particulier bouwt u vermogen op. Bij RSM adviseren wij u graag hoe u uw vermogen fiscaal zo gunstig mogelijk structureert voor uzelf en uw naasten. Daarbij kijken we naar uw huidige wensen en uw wensen voor de toekomst, zoals bij pensionering of ten aanzien van uw nalatenschap. 

Verstandige vermogensoverdracht naar de volgende generatie

Estate planning gaat over de vermogensoverdracht naar de volgende generatie. Daarbij is het doel om, rekening houdend met uw wensen, het vermogen op een fiscaal voordelige manier over te dragen. Hierbij kunt u onder andere denken aan schenken en vererven, maar ook overdracht naar goede doelen behoort tot de mogelijkheden. Estate planning is onlosmakelijk verbonden met de inrichting van uw huwelijkse voorwaarden en uw testament. Daarom hebben wij ook gedegen actuele kennis van het familie-, erf- en vermogensrecht.

Wij houden de fiscale kant van uw vermogen altijd up-to-date

De verschillende belangrijke momenten in uw leven hebben invloed op de fiscale kant van uw vermogen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan samenwonen, trouwen, (klein)kinderen krijgen of scheiden. Met onze persoonlijke fiscale adviseurs bespreekt u regelmatig wat er verandert in uw leven en geven wij u opnieuw passend advies de over fiscale consequenties. 

Wij zoeken actief contact met u, als er wijzigingen in wet- en regelgeving zijn die van toepassing zijn op u. Door middel van onze ‘estate planning quick scan’ nemen we uw huidige situatie onder de loep en waar nodig adviseren en ondersteunen wij u bij het onderhouden en actualiseren van uw estate planning. 

Heeft u de privacy rondom uw vermogen goed geregeld?

Tot slot willen wij u erop wijzen dat het tegenwoordig verplicht is steeds meer gegevens openbaar te maken. Ook op het gebied van uw financiële privacy kunnen wij u inzicht geven in de mogelijkheden om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen.

Dit zijn onze diensten

We ondersteunen u graag met de volgende vraagstukken:

  • Structurering vermogen en inkomen
  • Huwelijkse voorwaarden
  • Echtscheiding
  • (Pre-)Emigratie planning
  • Pensioen
  • Vermogensoverheveling bij leven
  • Goede doelen
  • Testament en successieplanning
  • Privacy structurering

Meer informatie?

Neem dan contact op met RSM Private Client Services en stel uw vragen over uw estate planning aan ons:

Laura Bles-Temme
+31 (0) 20 635 20 00
E  [email protected] 

Download de brochure 'RSM Estate Planning'

Neem voor meer informatie
contact op met:

Laura Bles-Temme
Managing Partner & Tax Partner
+31 (0)20 635 20 00
[email protected]